head_bg3

ประวัติบริษัท

ในปี 1977

Begins casting business

เริ่มธุรกิจหล่อ

ในปี 1997

1997

เฉิงตู Zhengheng Automobile Parts Co,. ก่อตั้งบริษัท

ในปี 2545

2002

ผ่านการรับรองระบบ TS16949

ในปี 2547

2004

ใช้ระบบการจัดการ Toyota TPS

ในปี 2548

2005

การผลิตบล็อกเครื่องยนต์จำนวนมากเกิน 1 ล้านหน่วย

ในปี 2549

2006

เข้าไปในสวนอุตสาหกรรมซินตู

ในปี 2552

2009

การผสมผสานของเจิ้งเหิงและตงหลิน

ในปี 2560

2017

ตลาด OTC ใหม่ได้รับการจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

ในปี 2018

2018

การเข้าซื้อกิจการและการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อก่อตั้ง Chuanxiang Aluminium